Transhumanizm I AI I Science

szkolenia komercyjne, wykłady akademickie, badania naukowe

Trenerzy EverMind

to nie tylko doświadczeni w swojej branży praktycy, eksperci akademiccy, doskonali mówcy i publicyści lecz również aktywni badacze transhumanizmu – progresywnego ruchu intelektualnego i kapitałowego silnie wpływającego na rozwój międzynarodowej gospodarki. Jego znajomość jest dziś strategiczna dla przyszłości każdej firmy dlatego ściśle współpracujemy z członkami i sympatykami Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.

Prócz realizacji szkoleń komercyjnych dla EverMind trenerzy naszej firmy prowadzą gościnne wykłady na wyższych uczelniach i prezentują wyniki swoich badań podczas Ogólnopolskich Konferencji Naukowych.

Oferta

Transfer wiedzy dopasowujemy do aktualnych potrzeb współpracujących z nami przedsiębiorstw uwzględniając prognozy dotyczące sektora gospodarki, w którym działa Klient. Tematyka i forma dostarczania informacji przez EverMind jest pochodną nieustannego monitorowania szybko zmieniającego się rynku. Oferujemy kontakt ze specjalistami konkretnych rozwiązań technologicznych, łączącymi analizę aktualnych, konkretnych procesów w przedsiębiorstwie z transhumanistycznymi przewidywaniami w zakresie ekonomii i zachowań ludzkich w przyszłości, które już dziś oddziałują na wiele gałęzi biznesu. Polecamy także spotkania z trenerami inspirującymi innowacyjne myślenie biznesowe, którzy zarysują tzw. „big picture”. Podczas szkolenia opowiedzą o gwałtownych przemianach ludzkich potrzeb i pragnień w kulturze technologicznej stosując przy tym kreatywną technikę przekazywania wiedzy wywodzącą się z paradygmatu art@science.

Trenerzy EverMind

to nie tylko doświadczeni w swojej branży praktycy, eksperci akademiccy, doskonali mówcy i publicyści lecz również aktywni badacze transhumanizmu – progresywnego ruchu intelektualnego i kapitałowego silnie wpływającego na rozwój międzynarodowej gospodarki. Jego znajomość jest dziś strategiczna dla przyszłości każdej firmy dlatego ściśle współpracujemy z członkami i sympatykami Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.

Prócz realizacji szkoleń komercyjnych dla EverMind trenerzy naszej firmy prowadzą gościnne wykłady na wyższych uczelniach i prezentują wyniki swoich badań podczas Ogólnopolskich Konferencji Naukowych.

Witamy na naszej stronie

Jesteśmy grupą doświadczonych trenerów, ekspertów i wykładowców akademickich, aktywnych badaczy i pasjonatów transhumanizmu. Innowacje w biznesie, ekonomii, przemiany ludzkich potrzeb i pragnień w kulturze technologicznej, to przykładowe tematy, którymi będziemy się...

Oferta

Transfer wiedzy dopasowujemy do aktualnych potrzeb współpracujących z nami przedsiębiorstw uwzględniając prognozy dotyczące sektora gospodarki, w którym działa Klient. Tematyka i forma dostarczania informacji przez EverMind jest pochodną nieustannego monitorowania szybko zmieniającego się rynku. Oferujemy kontakt ze specjalistami konkretnych rozwiązań technologicznych, łączącymi analizę aktualnych, konkretnych procesów w przedsiębiorstwie z transhumanistycznymi przewidywaniami w zakresie ekonomii i zachowań ludzkich w przyszłości, które już dziś oddziałują na wiele gałęzi biznesu. Polecamy także spotkania z trenerami inspirującymi innowacyjne myślenie biznesowe, którzy zarysują tzw. „big picture”. Podczas szkolenia opowiedzą o gwałtownych przemianach ludzkich potrzeb i pragnień w kulturze technologicznej stosując przy tym kreatywną technikę przekazywania wiedzy wywodzącą się z paradygmatu art@science.