Transfer wiedzy dopasowujemy do aktualnych potrzeb współpracujących z nami przedsiębiorstw uwzględniając prognozy dotyczące sektora gospodarki, w którym działa Klient. Tematyka i forma dostarczania informacji przez EverMind jest pochodną nieustannego monitorowania szybko zmieniającego się rynku. Oferujemy kontakt ze specjalistami konkretnych rozwiązań technologicznych, łączącymi analizę aktualnych, konkretnych procesów w przedsiębiorstwie z transhumanistycznymi przewidywaniami w zakresie ekonomii i zachowań ludzkich w przyszłości, które już dziś oddziałują na wiele gałęzi biznesu. Polecamy także spotkania z trenerami inspirującymi innowacyjne myślenie biznesowe, którzy zarysują tzw. „big picture”. Podczas szkolenia opowiedzą o gwałtownych przemianach ludzkich potrzeb i pragnień w kulturze technologicznej stosując przy tym kreatywną technikę przekazywania wiedzy wywodzącą się z paradygmatu art@science.