Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy na najbliższe publiczne wystąpienia trenerów EverMind:

 

Tematyka wystąpienia: Transgresja w epoce augmentacji. Sztuka cyborgów
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań”, pt. „Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej”, Warszawa, 24-25 maja 2018

 

Tematyka wystąpienia: Corpus futuri i nowe sensorium. Protetyka sensoryczna jako sposób ekspresji tożsamości cyborgicznej
Konferencja „Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych”, Centrum Aktywności Lokalnej CAL ul. Paca 40, Warszawa 25 maja 2018

 

Tematyka wystąpienia: Roboty społeczne. Byty nie-ludzkie w projektach postantropocentrycznych
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Swój – Obcy – Wróg: w labiryntach kultur”, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 28 maja 2018

 

Tematyka wystąpienia: Zdrada biologicznego ciała: transgatunkowizm, tożsamość cyborgiczna i nowe sensorium. Transhumanistyczna dekonstrukcja człowieczeństwa
I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Humanistów „Vestigia”, Łódź, 11-13 czerwca 2018