Portfolio

Ada Florentyna Pawlak

 

Certyfikowany trener biznesu Grupy Heuresis, trener NCK
Temat rozprawy doktorskiej: „Dyskursy transhumanizmu: ciało, tożsamość, sztuka.”

Afiliacja:

Zakład Antropologii Kulturowej, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne

Tematyka szkoleń:

Transhumanizm i inspiracje biznesu w technorzeczywistości.
Nowe technologie a przemiany tożsamości i nawyków konsumenckich.

CV Ada Florentyna Pawlak-1

Przeprowadzone wykłady gościnne,
uczestnictwo w panelach dyskusyjnych
i prezentacja badań podczas
Ogólnopolskich Konferencji Naukowych:

 • Tematyka wystąpienia: Artificial Artist is Present. Sztuka w czasach sztucznej inteligencji
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Artysta: Obecność i Tożsamość”, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 27-29 kwietnia 2018
 • Tematyka wystąpienia: Nowe oblicze innowacyjnych rozwiązań
  Panel dyskusyjny dotyczący Sztucznej Inteligencji i Augmented Reality, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 25 kwietnia 2018
 • Tematyka wystąpienia: Inspiracje biznesu w XXI wieku. Transhumanizm
  Akademia Leona Koźmińskiego, cykl wykładów dla słuchaczy podyplomowych studiów „Psychologia Biznesu dla Menedżerów”, Warszawa, 21-22 kwiecień 2018
 • Tematyka wystąpienia: Biofeedback. Modyfikacje somatyczne i ciała liminalne w bioarcie i sztuce transgenicznej
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Ciało ludzkie w badaniach naukowych – aspekty filozoficzne, prawne i społeczne”, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 19-20 kwietnia 2018 roku
 • Tematyka wystąpienia: Transhumanistyczne monstruarium. Kultura biohackerów
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Posthumanizm i przestrzenie ekologii”, Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno 18-19 kwietnia 2018
 • Tematyka wystąpienia: Czipy, implanty i autoprotetyka. Grinder Movement: praktyczny transhumanizm (practical transhumanism)
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w świecie technologicznym”, Academia Electronica, Sekcja Filozofii Techniki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 10 kwietnia 2018
 • Tematyka wystąpienia: Biohacking. Wolność morfologiczna i jej praktycy,
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inność, Obcość, Norma”; Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 10 marca 2018
 • Tematyka wystąpienia: Transhumanizm i cyberludzie. Od istot wirtualnych do minduploadingu
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „CYBER+MEDIA” pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin i Fundacji „Tygiel” na rzecz promocji nauki i rozwoju, Lublin, 15 grudnia 2017
 • Tematyka wystąpienia: Alternatywne architektury cielesności. Sztuczna inteligencja i biomedycyna w projektach art@science
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Transhumanizm: Idee, Strategie, Wątpliwości”, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne, Warszawa, 9 grudnia 2017
 • Tematyka wystąpienia: Human Enhancement. Wartości transhumanistyczne w dyskursie medycznym
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dyskurs (para)medyczny. Gatunki, funkcje, Przeobrażenia” Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 7-8 grudnia 2017
 • Tematyka wystąpienia: Sztuczna Inteligencja. Potęga mitu w filozofii transhumanizmu
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Kultury i religie” p.t. „Ezoteryzm i nowoczesność. Filozofia, sztuka, religia”., Instytut Socjologii UKSW, Warszawa, 15 listopad 2017
 • Tematyka wystąpienia: Emocje niehumanoidalnych ciał w sztuce robotycznej
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Emocje robotów w narracjach kultury i technologii”, Wydział Humanistyczny AGH, Kraków, 19-20 październik 2017
 • Tematyka wystąpienia: Transhumanizm i Człowiek 2.0 – perspektywa technoantropologiczna
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrozumieć naukę”, Fundacja Promovendi, Łódź, 30 wrzesień 2017
 • Tematyka wystąpienia: Zwrot biotechnologiczny i sztuka transhumanistyczna.
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań” pt. „Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych”, Warszawa, 12-13 czerwiec 2017
 • Tematyka wystąpienia: Bio-art, transgenic art i sztuka cybernetyczna. Artystyczne manifestacje jako obszar dyskursu transhumanistycznego
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dyskursy sztuki, dyskursy o sztuce” Zakopane, 1-4 czerwiec 2017

Wybrane artykuły naukowe:

 • 2018: Transhumanizm jako projekt metafizyczny XXI wieku. Techgnoza i Homo Deus w erze duchowych maszyn [w:] Ezoteryzm w Kulturze Zachodniej, Ezoteryzm w Nowoczesności, Wydawca: Instytut Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej (w j. polskim)
 • 2018: Cyberimmortalizm. Cyfrowy postczłowiek jako transhumanistyczny projekt XXI wieku [w:] „CYBER+MEDIA”, Wydawca: Fundacja „Tygiel” na rzecz promocji nauki i rozwoju, Lublin. Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej (w j. polskim)
 • 2018: Awangarda technologiczna. Estetyka transhumanizmu.
  Wydawca: Art+ScienceMeeting, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdańsk. Artykuł udostępniony na portalu A+SM promującym dokonania najwybitniejszych światowych twórców realizujących projekty w kontekście nauki i technologii. kliknij w link
 • 2017: Homo scientificus. Transhumanizm w perspektywie technoantropologicznej [w:] Zrozumieć naukę, Promovendi, Łódź 2017. Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej (w j. polskim)
 • 2017: Biotechnotransformacje. Ciało w projekcie transhumanistycznym [W:] Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński. Łódź – Bytów 2017